Meteen naar de inhoud
Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

LLAM, gevestigd aan Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@mindyourmind

https://mindyourmind.app/

Persoonsgegevens die wij verwerken

LLAM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via jouw identity provider zoals Google. LLAM heeft toegang tot jouw naam en emailadres maar maakt geen gebruik van deze informatie en slaat geen persoonsgegevens op.
LLAM verwerkt jouw aankoopgeschiedenis wanneer een abonnement wordt afgesloten. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindyourmind.app, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LLAM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • LLAM gebruikt gegeven voor het authenticeren van de gebruiker en bij het afsluiten van een abonnement. 
  • LLAM analyseert jouw gedrag in de app of op de website om mogelijk ons product te verbeteren. 

Gebruik van Google Analytics

LLAM gebruikt Google Analytics om jouw gedrag in te kunnen zien. Alle gegevens zijn geanonimiseerd en daarmee niet terug te leiden op het individu. LLAM heeft een verwerkersovereenkomst is afgesloten Google. LLAM maakt geen gebruik van andere diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Hoe lang we geanonimiseerde gegevens bewaren

LLAM bewaart de geanonimiseerde gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

LLAM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gebruik van ReveneuCat

In de MindYourMind slaapmeditaties app maakt LLAM gebruik van RevenueCat voor het administreren en het bijhouden van afgesloten abonnementen. Hier wordt de aankoopgeschiedenis van jouw aankoop in de MindYourMind slaapmeditaties app opgeslagen. De data is encrypted en wordt verstuurd over een veilige verbinding. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LLAM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LLAM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mindyourmind.app.